Handbok Brandsäker byggarbetsplats

Redan i anbudsskedet bör förutsättningarna för brandskyddet under byggtiden vara tydliga så att alla inblandade parter i projektet kan göra rätt från början och hitta en bra balans mellan brandrisker och brandskydd. Vi har därför tagit fram både tydliga regler och en handbok med mer utförliga beskrivningar.

Reglerna för Brandsäker byggarbetsplats, SBF 505:1, syftar främst till att underlätta kravställning i samband med upphandling och kontraktsskrivning. Handboken Brandsäker byggarbetsplats ska förtydliga innebörden av de brandskyddskrav som finns i reglerna och ge förslag på lämpliga åtgärder.

Regler och handbok är avsedda för byggnads- och anläggningsarbete inklusive ombyggnads- och renoveringsarbeten. De riktar sig till byggherrar, byggentreprenörer, räddningstjänster, konsulter, försäkringsgivare och alla andra som kan bidra till ökad brandsäkerhet på byggarbetsplatser.

Inriktningen för regler och handbok är större byggnader och därmed är de inte relevanta i alla delar för byggnadsarbeten för en- och tvåfamiljshus eller likvärdiga småhus och behandlar heller inte de särskilda problem och brandskyddslösningar som kan förekomma vid byggnads- och anläggningsarbete för undermarksanläggningar.

Mer information om produkten