SBF 505:1 Regler för brandsäker byggarbetsplats

SBF 505:1 Regler för brandsäker byggarbetsplats är framtagen för att hjälpa beställare av byggprojekt i anbudsförfarandet. Om det används som ett underlag i anbudshandlingarna kan nödvändiga åtgärder planeras in redan under projekteringsskedet. På det sättet kan brandskyddsarbetet bli en naturlig del av verksamheten när arbetet genomförs.

Brandskyddsföreningen har även tagit fram handboken Brandsäker byggarbetsplats som mer utförligt beskriver hur brandskyddet kan utformas. Förhoppningen är att reglerna tillsammans med handboken ska göra det lättare att göra rätt åtgärder när det handlar om brandskydd på byggarbetsplatser.

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.