SBF 1008 Norm för anläggarfirma brandlarm

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är därför ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder och i många fall även initierar utrymningen av byggnaden. En korrekt utförd brandlarmanläggning kan vara helt avgörande för att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Syftet med denna norm är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma ska ha.

Innehåll

  • Omfattning
  • Referenser
  • Definitioner
  • Krav på anläggarfirma brandlarm
  • Särskilda krav på ny anläggarfirma
  • Krav under certifikatets giltighetstid
  • Kontroll av uppfyllandet av kraven
  • Dokumentförteckning

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten