SBF 503 Regler för vattendimsystem

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Ett vattendimsystem är ett släcksystem som upptäcker och med hjälp av vatten finfördelat i små droppar släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att en betryggande utrymning kan ske. Ett korrekt utfört vattendimsystem kan bidra till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Målsättningen är att detta regelverk tillsammans med refererade dokument ska bidra till att säkerställa att vattendimsystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Överensstämmelsen med detta regelverk visas genom intyg från anläggarfirman samt genom leverans- och revisionsbesiktningsintyg. Regelverket anger minimikrav.

Innehåll

 • Orientering
 • Omfattning
 • Referenser
 • Termer och definitioner
 • Projektering
 • Installation
 • Komponenter
 • Pumpar
 • Färdigställandekontroll och driftsättningsprovningar
 • Skötsel och underhåll
 • Dokumentation
 • Bilaga A Brandprovningsmetoder (normativ)
 • Bilaga B Riktlinjer för framtagande av representativa brandprovningsmetoder för vattendimsystem (informativ)
 • Bilaga C Övervakning av vattendimsystem (normativ)
 • Bilaga D Åtgärder när systemet är taget ur drift (normativ)
 • Bilaga E Kapacitetsprov (normativ)
 • Bilaga F Hydraulisk beräkning (normativ)
 • Bilaga G Orienteringsritning (normativ)
 • Bilaga H Anläggarintyg (normativ)
 • Bilaga I Besiktningsintyg (normativ)
 • Bilaga J Anläggningsskötare (normativ)

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten