SBF 128 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Det ställs allt högre miljökrav på dagens bussar vad gäller utsläpp och buller. Detta medför att motorutrymmena blir allt mer slutna och den installerade utrustningen som ljuddämpare och partikelfilter får sämre avkylning vilket ökar risken för brand.

Detta regelverk har tagits fram för att ge möjlighet att släcka eventuellt uppkommen brand.

Regelverket föreskriver att bussar med en totalvikt av 10 ton eller däröver, levererade efter den 1 januari 2004 ska utrustas med ett släcksystem i motorrummet. Det är en förutsättning för att få teckna brandförsäkring.

SBF 128 är regelverket som styr utformningen och den tekniska uppbyggnaden av ett sådant system samt krav på företag som tillhandahåller och monterar dessa.

Innehåll

Inledning
Referenser
Definitioner
Krav på släckanläggning
Skötsel och underhåll

Bussar med EG-godkännande innefattande släcksystem enligt UN ECE R107-6 behöver inte uppfylla SBF 128.

Uppdateringar sker kontinuerligt. Abonnemangspriset gäller per år och användare.

Utgåva: Mars 2019

Utgåva 128:3, december 2016 trädde i kraft den 1 januari 2017 och ersatte då SBF 128:2. SBF 128:2 fick tillämpas till och med den 31 december 2017.

Tidigare versioner ingår i abonnemanget.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten