SBF 60 Komponenter för vattensprinklersystem

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Målsättningen är att denna norm ska bidra till att vattensprinklersystem utformas med komponenter som har erforderlig prestanda och tillförlitlighet. För vissa komponenter finns krav i standardserien SS-EN 12259, men dessa krav kan behöva preciseras eller kompletteras.

För övriga komponenter kan andra standarder eller kravspecifikationer användas för att ange lämplig prestandanivå. Överensstämmelse med de krav som anges i denna norm visas genom ett certifikat utfärdat av ett ackrediterat certifieringsorgan enligt SS-EN ISO 17065:2012. Denna utgåva, SBF 60:3, är framtagen av Brandskyddsföreningen i samarbete med Sprinklerfrämjandet, Installatörerna, Besiktning.org och Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten