SBF 2008 Norm för behörig ingenjör boendesprinkler

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Denna norm innehåller lämpliga minimikrav på personer som arbetar med boendesprinklersystem, till exempel projektörer, arbetsledare, besiktningsmän med flera.

Avsikten med normen är att säkerställa att dessa personer bidrar till att boendesprinklersystemen blir utförda på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med gällande standard och regelverk. Överensstämmelse med normen ska visas genom ett certifikat.

Innehåll

 • Inledning
 • Omfattning
 • Referenser
 • Definitioner
 • Krav på behörig ingenjör boendesprinkler
 • Examination
 • Krav under certifikatets giltighetstid
 • Kontroll under certifikatets giltighetstid
 • Indragning av certifikat
 • Giltighetstid
 • Bilaga 1 Utbildning i grundläggande brandskydd

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten