SBF 1007 Norm för behörig ingenjör brandlarm

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Denna norm anger en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör brandlarm ska ha och målsättningen är att den ska bidra till att säkerställa att en brandlarmanläggning utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med olika typer av brandlarmanläggningar.

Innehåll

  • Omfattning
  • Referenser
  • Definitioner
  • Krav på Behörig ingenjör brandlarm
  • Examination
  • Krav under certifikatets giltighetstid
  • Kontroll under certifikatets giltighetstid
  • Indragning av certifikat
  • Giltighetstid
  • Utbildning i grundläggande brandskydd ­(Normativ)

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten