SBF 1494 Norm för kontrollenheter och fördröjningsanordningar för släcksystem

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

SBF 1494 Norm för kontrollenheter och fördröjningsanordningar för släcksystem.

Här anges en lämplig miniminivå för kontrollenheter och fördröjningsanordningar som används för att aktivera och övervaka gassläcksystem. Målet är att normen ska bidra till att ingående materiel i gassläcksystem utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten