SBF 1031 Norm termograför elanläggning

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

SBF 1031 Norm Termograför elanläggning omfattar krav för personer (termograförer) som utför termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokalisera möjliga defekter.

Normen omfattar krav för personer (termograförer) som utför termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokalisera möjliga defekter. Kompetenskraven är utformade så att termograferingen blir utförd på ett fackmässigt sätt. Normen anger minimikrav.

Mer information om produkten