SBF 501 Regler för boendesprinklersystem

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Ett boendesprinklersystem är ett sprinklersystem vars främsta uppgift är att rädda liv. Dessutom skyddar det effektivt mot stora egendomsskador och bidrar till en bättre miljö. Över 100 års erfarenhet visar att vi kan lita på sprinkleranläggningar.

Ett boendesprinklersystem ska projekteras, installeras och fungera enligt aktuella lagar och bestämmelser. Installation av ett boendesprinklersystem kan i vissa fall vara ett krav från myndighet, eller utgöra ett byggnadstekniskt byte för annan brandskyddsåtgärd. Funktion, underhåll och besiktning av boendesprinklersystem ska redovisas i det systematiska brandskyddsarbetet respektive i brandskyddsdokumentationen.

I slutet av 2018 ersattes den svenska standarden SS 88 30 01 för utförande, installation och underhåll av boendesprinklersystem av en europeisk standard, SS-EN 16925. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 501:2 är anpassat efter den europeiska standarden och ska därför läsas tillsammans med den. Regelverket hänvisar till, kompletterar och förtydligar standarden. Målsättningen är att de tillsammans med övriga refererade dokument ska bidra till att säkerställa att boendesprinklersystem utförs med tillfredställande tillförlitlighet och förmåga.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten