SBF 502 Regler för utrymningslarm med talat meddelande

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande installeras för att underlätta utrymningen av en byggnad i händelse av brand och för att korta ner tiden för utrymning.

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelade, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar så väl till att rädda liv som till att reducera brandskadekostnaderna.

Detta regelverk beskriver hur ett utrymningslarm med talat meddelande installeras, från utförandespecifikation till underhåll och service.

Regelverket är intressant för dig som ska projektera en ny anläggning eller för dig som behöver certifiera dig till behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, men även för dig som behöver djupare kunskap inom området.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten