SBF 141 Anvisningar för besiktningsman för brandskyddsanläggningar

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

I Brandskyddsföreningens regelverk för brandlarm-, vattensprinkler- och gassläcksystem anges att anläggningen ska leveransbesiktigas och därefter årligen revisionsbesiktigas. Att dessa besiktningar utförs har starkt bidragit till anläggningarnas höga tillförlitlighet i Sverige.

En besiktning av installerade brandlarm-, sprinkler- och gassläcksystem är en oberoende tredje­partskontroll. För utförandet av besiktningarna finns dessa anvisningar. Anvisningar finns även för besiktningar av vissa andra brand­skyddsanläggningar där motsvarande krav på hög tillför­litlighet kan ställas.

Checklistor för samtliga områden ingår i dokumentet. Dessutom förtydligas vad som ingår i besiktningen och hur avvikelserna ska formuleras på besiktningsintygen.

Innehåll

Inledning
Omfattning
Referenser
Definitioner
Allmänna krav på besiktningar
Kategorisering av avvikelser i besiktningsintyg
Formulering av avvikelser
Anvisningar för besiktningsarbetet
Anvisningar för besiktning av brandlarmanläggning
Anvisningar för besiktning av vattensprinkleranläggning
Anvisningar för besiktning av koldioxidsläckanläggning
Anvisningar för besiktning av gassläcksystem
Anvisningar för besiktning av utrymningslarm med talat meddelande
Anvisningar för besiktning av boendesprinkler
Anvisningar för besiktning av vattendimsystem

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten