SBF 1021 Regler för orienterings- och serviceritningar för brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande och gassläcksystem

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Att ritningar är rätt gjorda kan påskynda en snabb insats, skapa en trygg utrymning och underlätta besiktning, användning, skötsel och underhåll. Målsättningen är att dessa anvisningar ska bidra till att säkerställa att anläggningar för brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande utförs med tillfredsställande kvalitet.

Detta regelverk beskriver utformning av orienteringsritning, serviceritning, larmdons­områdes­ritning och funktionsbeskrivning för brandlarm (SBF 110 gällande utgåva), service­ritning och larmdonsområdesritning för utrymningslarm med talat meddelande (SBF 502 gällande utgåva) samt serviceritning och funktionsbeskrivning för gassläcksystem (SBF 500 gällande utgåva). Regelverket beskriver även förvaring och skötsel av ritningar.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten