SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Normen innehåller krav på besiktningsföretagen. Nytt i den här utgåvan är att den är kompletterad med kompetenskrav för besiktningsområdena utrymningslarm, boendesprinkler och vattendimma.

I övrigt så har normen uppdaterats och bland annat så har kraven på kvalitetssystemet och de skriftliga rutinerna ändrats.

Innehåll

Inledning
Omfattning
Referenser
Definitioner
Krav på besiktningsfirma brandskyddsanordning
Krav under certifikatets giltighetstid
Kontroll av uppfyllandet av kraven
Bilaga 1 – Dokumentförteckning
Bilaga 2 – Utbildning vattendimma

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten