SBF 2007 Norm för servicefirma gassläcksystem

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

SBF 2007 Norm för servicefirma gassläcksystem.

Här anges en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en servicefirma för gassläcksystem ska ha. Målet är att normen ska bidra till att gassläcksystem upprätthåller tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet under sin driftstid.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten