SBF 2009 Norm för anläggarfirma boendesprinkler

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Normen innehåller minimikrav på företag som arbetar med projektering, installation, driftsättning och underhåll av boendesprinklersystem.

Normen omfattar bland annat krav på kvalitetssystem, skriftliga rutiner för specifika moment, personalens kompetens och verksamhetens omfattning. Avsikten med normen är att säkerställa att dessa företag bidrar till att boendesprinklersystemen blir utförda på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med gällande standard och regelverk. Överensstämmelse med normen ska visas genom ett certifikat.

Innehåll

  • Förord
  • Inledning
  • Omfattning
  • Referenser
  • Definitioner
  • Krav på anläggarfirma boendesprinklersystem
  • Särskilda krav på ny anläggarfirma
  • Krav under certifikatets giltighetstid
  • Kontroll av uppfyllandet av kraven
  • Bilaga 1 Dokumentförteckning

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten