SBF 1030 Norm för datorprogram för hydrauliska beräkningar vattensprinkler

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Denna norm anger minimikrav för prestanda och användning av datorprogram för hydraulisk beräkning av vattensprinklersystem.

Målsättningen är att denna norm ska bidra till att hydrauliska beräkningar av vattensprinklersystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten