SBF 142 Regler för anslutning och provning av vattentillopp och sprinklersystem

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Ett automatiskt vattensprinklersystem, eller sprinkler som det vanligtvis kallas, är ett viktigt system som upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckning eller säker utrymning kan ske. Ett korrekt utfört sprinklersystem bidrar till att såväl minska brandskadekostnaderna som att rädda liv.

Ett sprinklersystem ansluts alltid till en vattenkälla. Denna kan vara en allmän vattenledning genom direktanslutning eller som påfyllning till bassäng. Det här regelverket visar hur allmänna vattenledningsnät kan användas för brandsläckning med vattensprinklersystem samt anger lämpligt utförande för sådan anslutning.

Innehåll

Inledning
Omfattning
Referenser
Definitioner
Krav på anslutning av vattensprinklersystem
Kontroll och verifiering vid kommunal matning
Utförande av kapacitetsprov
Provning av tryckstegringspumpar anslutna till allmän vattenledning
Behörighet – krav på person
Bilaga A: Sprinklersystemets funktion och behov
Bilaga B: Vattenledningsnätets uppgift och behov
Bilaga C: Vattenflöde/-hastighet
Bilaga D: Redogörelse av provning av tillgänglig kapacitet
Bilaga E: Anslutningsspecifikation – Vattensprinkler

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten