SBF 110 Regler för brandlarm

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

En anläggning för brandlarm avger en larmsignal för att påkalla behovet av åtgärder mot branden eller skickar en signal vidare till personal som kan vidta lämpliga åtgärder eller påbörja utrymning. I de allra flesta fall aktiverar brandlarmsystemet också andra åtgärder för att förbättra säkerheten, till exempel att stänga branddörrar och aktivera ventilationssystemets brandfunktioner. En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar såväl till att rädda liv som till att reducera brandskadekostnaderna.

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten