Uppdateringar av LBK-pärmen

Här hittar du de uppdateringar som har gjorts under tidigare år.

Uppdatering 2023

Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet
Rekommendationen har uppdaterats med bland annat ett avsnitt om batterilager.

Flik 7 Brandfarliga heta arbeten
Rekommendationen har bland annat uppdaterats enligt nya regler och normer för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

Flik 9.1 Gräsbränning med mera
Texten har bland annat justerats eftersom halmbränning inte förekommer längre.

Flik 9.2 Självantändning av hö och halm mer mera
Rekommendationen har uppdaterats med avsnitt med litteratur och webblänkar. Även redaktionella ändringar har skett.

Flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstall
Rekommendationen har dragits in.

Uppdatering 2 – 2022-12

Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet
Rekommendationen har reviderats
Läs mer här

Uppdatering 1 – 2022

Ny innehållsförteckning

Flik 9.4
Rekommendationen dras in
Flik 10 Brandlarm och släckutrustning
Rekommendationen har reviderats
Läs mer här

Uppdatering 1996-2021

Registret innehåller en förteckning över de ändringar som har gjorts i LBK-pärmen sedan 1996.
Ladda ner registret med uppdateringar

Uppdatering 2021

Ny innehållsförteckning

Flik 1 Allmänt
Rekommendationen har uppdaterats
Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd
Rekommendationen har skrivits om
Flik 10 Brandlarm och sprinkler
Rekommendationen har reviderats
Läs mer här

Uppdatering 2020

Flik 6 Inomgårdsutrustning
Rekommendationen har uppdaterats
Flik 7 Inomgårdsutrustning
Rekommendationen har uppdaterats
Flik 12 LBK Godkännanden
Då LBK har slutat med produktgodkännanden kan samtliga blad tas ur.
Flik 13 Information Ta bort alla blad
Då innehållet till stora delar är inaktuellt och utgör underlag för overheadapparater kan det tas bort.
Läs mer här

Uppdatering 2019

Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet
Rekommendationen har skrivits om.
Läs mer här

Uppdatering 2018

Flik 5 Systematiskt brandskyddsarbete
Rekommendationen har uppdaterats
Läs mer här

Informationsbroschyren har uppdaterats
Läs mer här

Uppdatering 2017

Ny innehållsförteckning

Flik 9.4 Skog - att förebygga skogsbrand
Nytt avsnitt. Läs mer här

Uppdatering 2016

Flik 8 Motorfordon
Fliken har skrivits om. Läs mer här
Flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning
Fliken har reviderats. Läs mer här

Uppdatering 2015

Flik 11 Förvaring av bränsle. Läs mer här
LBK Informationsbroschyr

Uppdatering 2013

Flik 4 Uppvärmning och torkning
Fliken har skrivits om. Läs mer här

Uppdatering 2012

Flik 1 Innehåll
Uppdatering av register.
Flik 7 Brandfarliga Heta Arbeten
Nytt avsnitt ”1.3 Arbetsplats utomhus i anslutning till byggnad” samt smärre revideringar och förtydningar av texten.
Flik 10 Brandvarningssystem och släckningsutrustning
Ny formulering av avsnitt 2.1 (krav i djurstall) samt layout förändringar.
Läs mer här

Uppdatering 2011

Flik 11 Elhandboken har skrivits om. 

Uppdatering 2009

Flik 3 och 10 har skrivits om helt. I flik 7 har några mindre förtydligande gjorts.
Läs mer här

Uppdatering 2008

Ett register med genomförda uppdateringar under åren har införts under flik 1. Under flik 5 Elhandboken har en bilaga som förklarar IP-klasser införts samt påpekande om att SEMKO 17-don ska bytas ut. Förtydligande har gjorts vad gäller provning av plastmaterial.

Uppdatering 2006

Den stora förändringen är den nya rekommendationen under flik 2 om allmänt brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete. Allmänt om LBK har förts in under flik 1. Flik 7 om Heta Arbeten har reviderats.

Uppdatering december 2005

Den stora förändringen är under flik 4 Uppvärmning och torkning som helt har skrivits om. Mindre ändringar är även gjorda i godkännandelistan under flik 12.

Uppdatering december 2004

Förutom mindre ändringar av texten under flik 10 och 12 så har en omfattande revidering gjorts av Elhandboken under flik 5.

Exempel på större förändringar i Elhandboken:

  • Handboken är anpassad till Djurskyddslagen, den nya föreskriften ELSÄK-FS 2004:1, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och försäkringsvillkoren.
  • Handboken gäller som försäkringsföreskrift för de flesta lantbrukare från och med 1/1-05.
  • Kapslingar får endast vara tillverkade i metall eller i ett ljusbågståligt plastmaterial som tillverkaren intygar är provad och godkänd för 3000°C, till exempel UL 94-5V eller likvärdigt IEC-prov.
  • Plastkapslad lysrörsarmatur ska förses med säkerhetsglimtändare.
  • Inom lantbrukets ekonomibyggnader finns alltid risk för gnagarangrepp. Därför får endast kablar av typen EKLK eller EKPK användas. EKK är inte tillåten.
  • Motorer i luftbehandlingssystem, till och från utrymmen med förhöjd brandrisk, ska vara försedda med termiskt skydd.
  • All överspänningskänslig elektronik ska skyddas med överspänningsskydd.