/ LBK-pärmen / Uppdateringar

Uppdateringar av LBK-pärmen

Här hittar du de uppdateringar som har gjorts under tidigare år.

Uppdatering 1996-2012

Registret innehåller en förteckning över de ändringar som har gjorts i LBK-pärmen sedan 1996.
Ladda ner registret med uppdateringar.

Uppdatering 2017

Ny innehållsförteckning

Flik 9.4 Skog - att förebygga skogsbrand
Nytt avsnitt. Läs mer här.

Uppdatering 2016

Flik 8 Motorfordon
Fliken har skrivits om. Läs mer här.
Flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning
Fliken har reviderats. Läs mer här.

Uppdatering 2015

Flik 11 Förvaring av bränsle. Läs mer här. 
LBK Informationsbroschyr

Uppdatering 2013

Flik 4 Uppvärmning och torkning
Fliken har skrivits om. Läs mer här.

Uppdatering 2012

Flik 1 Innehåll
Uppdatering av register.
Flik 7 Brandfarliga Heta Arbeten
Nytt avsnitt ”1.3 Arbetsplats utomhus i anslutning till byggnad” samt smärre revideringar och förtydningar av texten.
Flik 10 Brandvarningssystem och släckningsutrustning
Ny formulering av avsnitt 2.1 (krav i djurstall) samt layout förändringar.
Läs mer här.

Uppdatering 2011

Flik 11 Elhandboken har skrivits om. 

Uppdatering 2009

Flik 3 och 10 har skrivits om helt. I flik 7 har några mindre förtydligande gjorts.
Läs mer här.  

Uppdatering 2008

Ett register med genomförda uppdateringar under åren har införts under flik 1. Under flik 5 Elhandboken har en bilaga som förklarar IP-klasser införts samt påpekande om att SEMKO 17-don ska bytas ut. Förtydligande har gjorts vad gäller provning av plastmaterial.

Uppdatering 2006

Den stora förändringen är den nya rekommendationen under flik 2 om allmänt brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete. Allmänt om LBK har förts in under flik 1. Flik 7 om Heta Arbeten har reviderats.

Uppdatering december 2005

Den stora förändringen är under flik 4 Uppvärmning och torkning som helt har skrivits om. Mindre ändringar är även gjorda i godkännandelistan under flik 12.

Uppdatering december 2004

Förutom mindre ändringar av texten under flik 10 och 12 så har en omfattande revidering gjorts av Elhandboken under flik 5.

Exempel på större förändringar i Elhandboken:

  • Handboken är anpassad till Djurskyddslagen, den nya föreskriften ELSÄK-FS 2004:1, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och försäkringsvillkoren.
  • Handboken gäller som försäkringsföreskrift för de flesta lantbrukare från och med 1/1-05.
  • Kapslingar får endast vara tillverkade i metall eller i ett ljusbågståligt plastmaterial som tillverkaren intygar är provad och godkänd för 3000°C, till exempel UL 94-5V eller likvärdigt IEC-prov.
  • Plastkapslad lysrörsarmatur ska förses med säkerhetsglimtändare.
  • Inom lantbrukets ekonomibyggnader finns alltid risk för gnagarangrepp. Därför får endast kablar av typen EKLK eller EKPK användas. EKK är inte tillåten.
  • Motorer i luftbehandlingssystem, till och från utrymmen med förhöjd brandrisk, ska vara försedda med termiskt skydd.
  • All överspänningskänslig elektronik ska skyddas med överspänningsskydd.