/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 13. Informationsmaterial

13. Informationsmaterial

Informationsfolder

En kort presentation om LBK-s rekommendationer. Foldern är på åtta A4-sidor. 

Förebygg brand – ditt ansvar, skydda din gård och dina djur (pdf)

Brandskydd vid skördearbetet i jordbruket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har gett ut ett faktablad angående brandskydd vid skördearbete i jordbruket. Faktabladet har tagits fram i samråd med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Kalmar och Lantbrukets Brandskyddskommitté ersätter det tidigare framtagna PM:et.

Ladda ner faktabladet här (pdf)