/ LBK-pärmen / 13. Informationsmaterial

13. Informationsmaterial

I samband med utbildningar, temadagar och andra informationsinsatser kring brandskydd i lantbruket finns ofta ett behov av informationsmaterial som grundar sig på LBK:s rekommendationer. I LBK-pärmen hittar du bland annat foldrar och presentationer.

Infomationsfolder

En kort presentation om LBK-s rekommendationer. Foldern är på åtta A4-sidor. Den finns även i A5-format.
Förebygg brand och rädda djur – ditt ansvar!