/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 13. Informationsmaterial

13. Informationsmaterial

Brandskydd vid skördearbetet i jordbruket

Skördearbete på mark med hög brandrisk under torra förhållanden innebär ökad risk för vegetationsbrand. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner behöver därför ske med största försiktighet. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns råd om hur du arbetar säkert.

Ladda ner faktabladet