/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 9.2 Självantändning i hö och halm m.m.

9.2 Självantändning i hö och halm m.m.

Ett antal bränder börjar i de utrymmen där hö, halm, spannmål, spån eller flis lagras. En del av dessa bränder orsakas av självantändning.

I denna rekommendation redovisas hur riskerna för självantändning kan minskas. Rekommendationen bygger, i tillämpliga delar, på forskningsresultat och undersökningar av spontan uppvärmning i olika material samt på praktiska erfarenheter kring hantering och lagring. Om hö, halm, spannmål, spån och flis hanteras, lagras och kontrolleras enligt de anvisningar som redovisas i denna rekommendation är risken för självantändning liten.

Innehåll

  1. Allmänt
  2. Spontan uppvärmning – en naturlig process
  3. Råd och anvisningar för att minska risken för självantändning
  4. Litteratur och webblänkar

LBK:s rekommendation 9.2