/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 9.4 Skog – Förebygga skogsbrand

9.4 Skog – Förebygga skogsbrand

LBK:s rekommendation 9.4 innehåller krav och vägledning för att förebygga brand i skogen.

Arbete i skogen under stark torka innebär alltid ökad risk för antändning, både under arbetets gång men också den närmaste tiden därefter. Brandriskprognoserna och väderutsikterna måste följas liksom skogsbranschens och LBK:s rekommendationer.

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete. LBK har deltagit i arbetet med att ta fram riktlinjerna. Riktlinjerna och LBK:s rekommendation 9.4 harmoniserar med varandra.

Riktlinjerna och tillhörande material finns på Skogforsks hemsida.