/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 9.4 Skog – Förebygga skogsbrand

9.4 Skog – Förebygga skogsbrand

Lantbrukets Brandskyddskommitté har tagit fram en ny rekommendation, flik 9.4 Skog, som innehåller rekommendationer för att förebygga brand i skogen.

Under framtagandet av rekommendationen har samråd skett med skogsägarföreningar, Skogforsk och övriga organisationer och myndigheter inom den svenska skogsbranschen.

Rekommendationen har i maj 2017 sänts till dem som abonnerar på uppdateringar till LBK-pärmen.

Nya riktlinjer från skogsbranschen

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram nya riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete. LBK har deltagit i arbetet med att ta fram riktlinjerna. Riktlinjerna och LBK:s rekommendation 9.4 harmoniserar med varandra.

Riktlinjerna Riskhantering avseende brand vid skogsarbete kan laddas ner som pdf här eller på Skogforsks hemsida

En bilaga med kommentarer och kompletterande information har tagits fram. Bilagan kan laddas ner som pdf här eller på Skogforsks hemsida