/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 9.4 Skog – Förebygga skogsbrand (upphört)

9.4 Skog – Förebygga skogsbrand

Tidigare rekommendation 9.4 Skog – att förebygga skogsbrand har dragits in.

Arbete i skogen under stark torka innebär alltid ökad risk för antändning, både under arbetets gång och den närmaste tiden därefter. Brandriskprognoserna och väderutsikterna måste följas liksom skogsbranschens riktlinjer. Riktlinjerna och tillhörande material finns på Skogforsks hemsida.