/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 9.4 Skog – Förebygga skogsbrand (upphört)

9.4 Skog – Förebygga skogsbrand

Tidigare rekommendation 9.4 Skog – att förebygga skogsbrand har dragits in.

För att undvika dubbelarbete har LBKs Arbetsutskott beslutat att hänvisa alla frågor om risker och beredskap inför skogbränder till skogsbranschens egna riktlinjer.

LBK tog initiativ till och var en av de drivande parterna för att få fram de gemensamma riktlinjerna för skogsbruket.

Riktlinjerna ger förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga bränder samt beskriver vilken släckutrustning som ska finnas med vid olika typer av maskinarbete. Dessutom finns rutiner för hur samråd bör ske mellan de olika aktörerna.

Riktlinjerna och tillhörande material finns på Skogforsks hemsida.