1. Allmänt

LBK-pärmen innehåller samtliga LBK-rekommendationer.

I rekommendation 1 beskrivs LBK:s verksamhet och LBK:s rekommendationer. I rekommendationen finns även en sammanställning av revideringar av LBK-pärmen från 2000 fram till nu gällande rekommendationer.

LBK:s rekommendation 1