1. Allmänt

LBK-pärmen innehåller samtliga LBK-rekommendationer.

I rekommendation 1 finns information om bränder och brandskydd i lantbruket, beskrivning av LBK:s verksamhet, LBK:s rekommendationer samt sammanställning av revideringar av LBK-pärmen från 2000 fram till nu gällande rekommendationer.

LBK:s rekommendationer är inte retroaktiva, de krav som gällde när en byggnad uppfördes eller anläggning togs i bruk gäller fortsatt när det gäller byggnadstekniska krav eller krav på fasta installationer eller inredning.

Här finns de äldre versionerna av LBK-pärmen.