/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 4. Uppvärmning och torkning

4. Uppvärmning och torkning

Det inträffar ett flertal bränder varje år i lantbrukets uppvärmningsanordningar och torkanläggningar. Rekommendation 4 behandlar brandskyddsåtgärder vid uppvärmning och torkning för att minska riskerna för uppkomst och spridning av brand.

Denna rekommendation behandlar brandskydd avseende olika former av uppvärmning och torkning som förekommer i lantbruket och i dess driftsbyggnader.

Rekommendationer beträffande olika former av elektrisk uppvärmning, förutom de som särskilt gäller för torkning av lantbruksgrödor, har samlats i Lantbrukets Brandskyddskommittés elhandbok (rekommendation 5).

Innehåll

  1. Administrativa regler
  2. Pannrum/uppställningsplats för värmepanna
  3. Installation och användning av värmeanläggning
  4. Luftkanaler
  5. Rökkanaler, avgaskanaler och schakt
  6. Uppvärmning vid torkning av lantbrukets grödor

Bilaga 1 – ”Typtestning av varmluftspannor avsedda för torkning i lantbruket, version 2013:1”

LBK:s rekommendation 4