/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 4. Uppvärmning och torkning

4. Uppvärmning och torkning

Uppvärmning orsakar varje år en stor andel av dessa brandskador. Provisoriska uppvärmningsanordningar utgör en stor riskfaktor. De bör därför snarast ersättas av fast installerade godkända anordningar.

Denna rekommendation behandlar brandskydd avseende olika former av uppvärmning och torkning som förekommer i lantbruket och i dess driftsbyggnader.

Rekommendationer beträffande olika former av elektrisk uppvärmning, förutom de som särskilt gäller för torkning av lantbruksgrödor, har samlats i Lantbrukets Brandskyddskommittés elhandbok (flik 5).

Innehåll

  1. Administrativa regler
  2. Pannrum/uppställningsplats för värmepanna
  3. Installation och användning av värmeanläggning
  4. Luftkanaler
  5. Rökkanaler, avgaskanaler och schakt
  6. Uppvärmning vid torkning av lantbrukets grödor

Bilaga 1 – ”Typtestning av varmluftspannor avsedda för torkning i lantbruket, version 2013:1”


Rättelse

Sid 33 – 5.6.2 Felaktig hänvisning figur 5.7.3 ska vara 5.6.5.
Sid 34 – 5.6.5 Felaktig hänvisning figur 5.7.3 ska vara 5.6.5