/ Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag.

Genom skadeförebyggande arbete verkar vi för ett förbättrat brandskydd inom lantbruket och hästverksamhet, så att du som lantbrukare och hästägare tryggt kan utveckla ditt företag.

Uppdaterade rekommendationer

LBK:s rekommendation 3 och rekommendation 10 har uppdaterats i november 2021. I de nya utgåvorna av rekommendationerna förtydligas relationen mellan LBK:s rekommendationer och andra lagar och regler och ansvar för att efterleva de krav som finns. Dessutom genomförs ytterligare anpassningar till Boverkets byggregler och krav på bland annat brandsektioner och brandlarm i stora byggnader har införts i rekommendationerna. Läs mer om revideringarna här