/ Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag.

Genom skadeförebyggande arbete verkar vi för ett förbättrat brandskydd inom lantbruket och hästnäringen, så att du som lantbrukare och hästägare tryggt kan utveckla ditt företag.

Remiss Byggnadstekniskt brandskydd

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till revidering av rekommendationen om byggnadstekniskt brandskydd.

Hämta hela remissen här. Sista svarsdatum är 2020-07-26.

Remiss Brandlarm och släckutrustning

En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till revidering av rekommendationen om brandlarm och läckutrustning.

Hämta hela remissen här. Sista svarsdatum är 2020-07-26.