/ Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag.

Genom skadeförebyggande arbete verkar vi för ett förbättrat brandskydd inom lantbruket och hästverksamhet, så att du som lantbrukare och hästägare tryggt kan utveckla ditt företag.

Revidering 9.1 Halm- och gräsbränning och 9.2 Självantändning i hö, halm

Rekommendationerna 9.1 Halm- och gräsbränning och 9.2 Självantändning i hö, halm ska revideras varför vi önskar få synpunkter på vad som saknas, behöver ändras eller kan strykas. Mejla dina förslag till lbk@brandskyddsforeningen.se.

Revidering 4 Uppvärmning och torkning

Rekommendation 4 Uppvärmning och torkning ska revideras varför vi önskar få synpunkter på vad som saknas, behöver ändras eller kan strykas. Mejla dina förslag till lbk@brandskyddsforeningen.se.

Uppdaterade rekommendationer

LBK:s rekommendationer 1 Allmänt, 3 Byggnadstekniskt brandskydd samt 10 Brandlarm och släckutrustning har uppdaterats. Rekommendationerna har sänts till prenumeranterna under mars 2021.