/ Lantbrukets Brandskyddskommitté

Lantbrukets Brandskyddskommitté

Flygfoto på en åker

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag.

Genom skadeförebyggande arbete verkar vi för ett förbättrat brandskydd inom lantbruket och hästverksamhet, så att du som lantbrukare och hästägare tryggt kan utveckla ditt företag.

Läs mer om LBK:s verksamhet och rekommendationer.

2024-06-12: Rekommendationer har uppdaterats
Rekommendation 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet
Rekommendation 2 Systematiskt brandskyddsarbete 
Rekommendation 8 Motordrivna fordon
Läs mer om uppdateringarna