/ Lantbrukets Brandskyddskommittés verksamhet

Lantbrukets Brandskyddskommittés verksamhet

Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK arbetar med en mängd frågor som hanterar de speciella brandrisker som finns inom lantbruk och hästverksamhet.

Vi arbetar med rekommendationer, information, utbildning och upplysning.

På grund av de speciella brandrisker som finns inom lantbruket kan våra rekommendationer i vissa fall gå längre än kraven från respektive myndighet.

Kommittén, som är LBK:s beslutande organ, har till sitt förfogande ett arbetsutskott och ett tekniskt utskott. Verksamheten inom kommittén bedrivs och samordnas genom vårt kansli och sekreterare på Brandskyddsföreningen. Åtgärder för att förebygga brand finns i LBK:s rekommendationer. De grundas på forskningsprojekt kring lantbruksbränder som genomfördes under 1980- och 90-talen av lantbrukets forskningsinstitutioner med stöd av Brandforsk.

Denna forskningsinsats har betytt mycket för våra olika rekommendationer. Rekommendationerna utgör en branschpraxis och betraktas som vägledande vid brandsyn, djurskyddsgranskning, besiktning, rådgivning och projektering.

Våra rekommendationer och övrig information finns samlade i LBK-pärmen. Materialet uppdateras kontinuerligt och når med årliga utskick de 600 pärminnehavarna som finns bland våra intressenter och närstående organisationer.