/ Lantbrukets Brandskyddskommittés verksamhet

Lantbrukets Brandskyddskommittés verksamhet

Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK, är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag. LBK har som målsättning att genom skadeförebyggande verksamhet minska brandskadorna inom lantbruk och hästverksamhet. LBK bildades 1947.

LBK verkar för ett minskat antal brandskador i lantbruket och minskade konsekvenser av inträffade bränder.

LBK:s vision är att det inte ska ske omfattande bränder med stora skador på liv eller egendom inom svenskt lantbruk och hästverksamhet. 

Verksamheten grundas på LBK:s anvisningar. Kommittén, som är LBK:s beslutande organ, har till sitt förfogande för den löpande verksamheten ett arbetsutskott och ett tekniskt utskott. Verksamheten inom kommittén och utskottet bedrivs och samordnas genom LBK:s kansli och sekreterare på Brandskyddsföreningen.

Åtgärder för att förebygga brand och minska konsekvenserna av bränder finns i LBK:s rekommendationer.