/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen)

LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen)

I LBK:s rekommendationer beskrivs krav på utformning av brandskyddet inom lantbruk och hästverksamhet som sammantaget ska minska riskerna för uppkomst av brand och konsekvenserna av inträffade bränder.

I de allmänna råden till Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning inom lantbruk och hästverksamhet anges att Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall. Jordbruksverkets byggråd, JBR, från 1995 har använts som grund för LBK:s rekommendationer. Rekommendationerna har därefter löpande uppdaterats och anpassats till gällande lagstiftning avseende brandskydd.

Utöver dessa krav ställer också försäkringsbolagen krav på brandskydd, och möjlighet till försäkringsrabatter kan finnas om LBK:s rekommendationers krav följs inom till exempel brandcellsindelning och brandlarm.

LBK:s rekommendationer är omfattande och berör många olika ämnesområden. En del är väsentliga och avgörande för djurskyddet medan andra mer tar sikte på egendomsskydd. Specifika brandrisker inom lantbruk och hästverksamhet är beaktade.

Här finns samtliga LBK:s rekommendationer tillgängliga. Rekommendationerna finns också i LBK-pärmen, som bygger på ett abonnemangs- och lösbladssystem.

Du kan läsa mer om respektive flik i menyn till höger eller ladda ner flikarna direkt nedan.

Flik 1 Allmänt

Flik 2 Systematiskt brandskyddsarbete

Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd

Flik 4 Uppvärmning och torkning

Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Flik 6 Inomgårdsutrustning

Flik 7 Brandfarliga heta arbeten
-  SBF HA-012:1 Hästskoning – Heta Arbeten®
-  Bilaga 1 - 7.2 Hästskoning, exempel ver 170926.docx
-  
SBF HA-015:1 Hornbränning – Heta Arbeten®

Flik 8 Motordrivna fordon

Flik 9 Brandrisker

Flik 9.4 Förebygga skogsbrand

Flik 10 Brandlarm och släckutrustning

Flik 11 Förvaring av bränslen

Flik 12 LBK-godkännanden – Upphört

Informationsbroschyr

Se även