/ LBK-pärmen / 8. Motordrivna fordon

8. Motordrivna fordon

Med motordrivna fordon avses här samtliga fordon och motorredskap som drivs med förbränningsmotor. Med motorfordon avses till exempel personbil, lastbil och motorcykel.

Med motorredskap avses här till exempel traktor, lastmaskin, truck, skoter och självgående maskin, exempelvis skördetröska. Med motorredskap avses inte redskap vars startbatteri avlägsnats. Med stationär motor avses här fast uppställd förbränningsmotor, till exempel motor för drift av reservelverk.

Flik 8 Motorfordon – Revideringen är klar

Några av förändringarna:

 1. Förkortningar har skrivits ut
 2. Språket har moderniserats
 3. Ökade krav på brandskyddskontroll
 4. Krav för användning av bensindrivna motorredskap har införts
 5. Regler för uppställning av ATV och åkgräsklippare har införts
 6. Regler för uppställning av personbil har införts
 7. Regler för vinterförvaring av husbilar, husvagnar och liknande har införts.
 8. Skillnaden mellan verkstad, garage, maskinhall och loge har införts.
 9. Uppställning av maskin för foderhantering
 10. Brandsläckarkravet hänvisar främst till flik 10
 11. Byggnadskonstruktioner hänvisar främst till flik 3
 12. Ändrade krav för inkörning av fordon i brandfarligt utrymme
 13. Krav på jordfelsbrytare vid anslutning av motor- och kupévärmare
 14. Bilagan Checklista för brandskyddskontroll har införts