/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 8. Motordrivna fordon

8. Motordrivna fordon

Med motordrivna fordon avses här samtliga fordon och motorredskap som drivs med förbränningsmotor. Med motorfordon avses till exempel personbil, lastbil och motorcykel.

Med motorredskap avses här till exempel traktor, lastmaskin, truck, skoter och självgående maskin, exempelvis skördetröska. Med motorredskap avses inte redskap vars startbatteri avlägsnats. Med stationär motor avses här fast uppställd förbränningsmotor, till exempel motor för drift av reservelverk.

LBK:s rekommendation 8