/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 9.1 Gräsbränning med mera

9.1 Gräsbränning med mera

Varje år inträffar ett flertal bränder i lantbruksbyggnader och uthus till följd av gräsbränning eller vid eldning av ris och skräp. Dessa bränder orsakas ofta av att bränningen sker för nära byggnader och upplag md mera eller får ett okontrollerat förlopp på grund av bristande säkerhetsåtgärder eller bristande kunskap om riskerna.

På våren kan till exempel fjolårsgräs vara mycket lättantändligt och ge upphov till snabb brandspridning. Vidare kan vindförhållandena växla snabbt. Felbedömningar vid eldning som leder till skada för tredje person kan ge rättsligt efterspel. Omfattande skyddsåtgärder måste därför vidtas och man bör noga överväga om det finns andra metoder än eldning. 

Innehåll

  1. Allmänt
  2. Litteratur och webblänkar

LBK:s rekommendation 9.1