/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 6. Inomgårdsutrustning

6. Inomgårdsutrustning

Denna LBK-rekommendation behandlar de skydds- och säkerhetsåtgärder som är lämpliga och skäliga när det avser inomgårdsutrustning.

Innehåll

 1. Allmänna krav på brandskydd för inomgårdsutrustning
 2. Halmhackar/halmrivare
 3. Direktverkande transportfläktar för hö eller halm, t ex hökanoner
 4. Torkfläktar för hö och spannmål
 5. Elevatorer, band-, kedje- och skruvtransportörer
 6. Kvarnar och krossar
 7. Person- och brandfara vid högtryckstvättning av stallar
 8. Särskild utredning
 9. Litteratur och webblänkar

Rekommendationen har uppdaterats i mars 2020.

Väsentliga ändringar

 1. Språklig bearbetning har skett
 2. Vissa avsnitt har flyttats och fått ny numrering
 3. Tidigare avsnitt 7 Batteridrivna utfodringsvagnar har flyttats till Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet.
 4. Tidigare avsnitt 8 Oljeeldade hetvattentvättar har flyttats till Flik 4 Uppvärmning och torkning.
 5. Tidigare avsnitt 9 Mindre kallpressanläggningar för rapsfrö har strukits
 6. För halmhackar och hökanoner har kravet på rostfritt material eller motsvarande ändrats till material som inte orsakar brandfarlig gnistbildning.
 7. Kravet på LBK-godkännande är struket då LBK inte längre kommer att certifiera produkter.
 8. Fläktmotor ska ha termiskt överhettningsskydd.
 9. Texten om högtryckstvättning har kortats

Ändringarna av väsentlig betydelse är markerade med marginalstreck.

Halmhackare

För att minska risken för brand ska halmhacken utföras enligt följande:

 • Roterande delar, såsom knivar, slagor och liknande, ska ha en relativt låg periferihastighet.
 • Knivar, fläktvingar, fläktsvep och liknande, utförs i material som inte orsakar brandfarlig gnistbildning.