/ LBK-pärmen / 6. Inomgårdsutrustning

6. Inomgårdsutrustning

Olika former av inomgårdsutrustning, bland annat halmhackar, transportfläktar, elevatorer, skruvar, kvarnar, krossar och torkfläktar orsakar ett stort antal brandskador.

Många av dessa olika mekaniska processer sker dessutom utan tillsyn. LBK har därför – ofta i samråd med industrin – bedrivit kontinuerligt arbete för att höja säkerheten på förekommande utrustning.

Denna LBK-rekommendation behandlar de skydds- och säkerhetsåtgärder som är lämpliga och skäliga när det avser inomgårdsutrustning och som väsentligt reducerar dessa brandskador och på så sätt medverkar till en nödvändig säkerhetsnivå i de enskilda lantbruksföretagen.

Innehåll

  1. Allmänna krav på brandskydd för inomgårdsutrustning
  2. Halmhackar/halmrivare
  3. Direktverkande transportfläktar för hö eller halm, till exempel hökanoner
  4. Elevatorer, band-, kedje- och skruvtransportörer
  5. Kvarnar och krossar
  6. Torkfläktar för hö och spannmål
  7. Batteridrivna utfodringsvagnar
  8. Oljeeldade hetvattentvättar
  9. Mindre kallpressanläggningar för rapsfrö
  10. Person och brandfara vid högtryckstvättning av stallar