/ LBK-pärmen / 6. Inomgårdsutrustning

6. Inomgårdsutrustning

Denna LBK-rekommendation behandlar de skydds- och säkerhetsåtgärder som är lämpliga och skäliga när det avser inomgårdsutrustning.

Flik 6 Inomgårdsutrustning – revideringen är klar

Efter en andra remissrunda är nu revideringen av flik 6 Inomgårdsutrustning klar. Det som återstår är en korrekturläsning och slutlayout. En förhandsversion av flik 6 inomgårdsutrustning som kan åberopas kan laddas ner här.

Innehåll

 1. Allmänna krav på brandskydd för inomgårdsutrustning
 2. Halmhackar/halmrivare
 3. Direktverkande transportfläktar för hö eller halm, t ex hökanoner
 4. Torkfläktar för hö och spannmål
 5. Elevatorer, band-, kedje- och skruvtransportörer
 6. Kvarnar och krossar
 7. Person- och brandfara vid högtryckstvättning av stallar
 8. Särskild utredning
 9. Litteratur och webblänkar

Väsentliga ändringar

 1. Språklig bearbetning har skett
 2. Vissa avsnitt har flyttats och fått ny numrering
 3. Tidigare avsnitt 7 Batteridrivna utfodringsvagnar har flyttats till Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet.
 4. Tidigare avsnitt 8 Oljeeldade hetvattentvättar har flyttats till Flik 4 Uppvärmning och torkning.
 5. Tidigare avsnitt 9 Mindre kallpressanläggningar för rapsfrö har strukits
 6. För halmhackar och hökanoner har kravet på rostfritt material eller motsvarande ändrats till material som inte orsakar brandfarlig gnistbildning.
 7. Kravet på LBK-godkännande är struket då LBK inte längre kommer att certifiera produkter.
 8. Fläktmotor ska ha termiskt överhettningsskydd.
 9. Texten om högtryckstvättning har kortats

Ändringarna av väsentlig betydelse är markerade med marginalstreck.