/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 6. Inomgårdsutrustning

6. Inomgårdsutrustning

LBK:s rekommendation 6 behandlar brandskyddsåtgärder för att minska riskerna för uppkomst och spridning av brand i inomgårdsutrustning.

Innehåll

  1. Allmänna krav på brandskydd för inomgårdsutrustning
  2. Halmhackar/halmrivare
  3. Direktverkande transportfläktar för hö eller halm, t ex hökanoner
  4. Torkfläktar för hö och spannmål
  5. Elevatorer, band-, kedje- och skruvtransportörer
  6. Kvarnar och krossar
  7. Person- och brandfara vid högtryckstvättning av stallar
  8. Särskild utredning
  9. Litteratur och webblänkar

LBK:s rekommendation 6