/ LBK-pärmen / 12. LBK-godkännanden – Upphört

12. LBK-godkännanden – Upphört

LBK-godkännanden

Tidigare har LBK utvärderat produkter och tillhandahållit produktgodkännanden för bland annat halmhackar, varvtalsvakter och brandvarningssystem. Från och med den 1 juli 2019 har LBK upphört med detta.

Brandvarningsanläggningar

Vanliga aspirerande system som är testade enligt EN 54-20 är inte avsedda för den miljön som råder i lantbruksbyggnader. Miljön där är fuktig, korrosiv, dammig och med stora temperaturvariationer varför detektorer måste vara testade för och avsedda att installeras i denna miljö. Av denna anledning hänvisar LBK:s rekommendationer till de norska kraven för brandvarningsutrustning i lantbruk och växthus. Reglerna är framtagna av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG. Läs mer på FG:s hemsida.

Halmhackare

För att minska risken för brand ska halmhacken utföras enligt följande:

  • Roterande delar, såsom knivar, slagor och liknande, ska ha en relativt låg periferihastighet.
  • Knivar, fläktvingar, fläktsvep och liknande, utförs i material som inte orsakar brandfarlig gnistbildning. Läs mer i flik 6 Inomgårdsutrustning.