/ LBK-pärmen / 12. LBK-godkännanden

12. LBK-godkännanden

Från och med den 1 juli 2019 har LBK upphört med LBK-godkännanden.

Viss information finns dock under respektive kategori.