/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 12. LBK-godkännanden (upphört)

12. LBK-godkännanden

LBK-godkännanden

Tidigare har LBK utvärderat produkter och tillhandahållit produktgodkännanden för bland annat halmhackar, varvtalsvakter och brandvarningssystem. Från och med den 1 juli 2019 har LBK upphört med detta.