/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 7. Brandfarliga heta arbeten

7. Brandfarliga heta arbeten

LBK:s rekommendation 7 behandlar krav vid utförande av brandfarliga heta arbeten. Brandfarliga heta arbeten avser arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Det utförs många brandfarliga heta arbeten på gårdar, exempelvis svetsning och skärning med el eller gas, lödning, bearbetning med snabbgående verktyg som slipning eller skärning med rondell. I rekommendation 7 beskrivs hur arbetet ska utföras för att minska riskerna för uppkomst och spridning av brand. Det ställs krav på behörighet och utbildning för de personer som utför brandfarliga heta arbeten och de som är brandvakter. Dessutom ska arbetsplatserna utformas och städas för att minska brandriskerna och förses med erforderlig släckutrustning.

Innehåll

  1. Allmänt
  2. Upptining
  3. Hästskoning
  4. Hornbränning
  5. Särskild utredning
  6. Litteratur och webblänkar

LBK:s rekommendation 7