/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 11. Förvaring av bränslen

11. Förvaring av bränslen

På grund av de speciella brandrisker som finns inom lantbruket kan LBK:s rekommendationer om förvaring av bränsle i vissa fall gå längre än kraven från respektive myndighet.

Detta gäller såväl avstånd som tillåten mängd bränsle av respektive brandteknisk klass. Med förvaring avses i denna rekommendation inte kvantiteter som godtas för fri förvaring för eget husbehov och inte heller för bränsle som förvaras i motorfordons bränsletank eller motsvarande eller i reservdunk i motorfordon.

Innehåll

  1. Allmänt
  2. Flytande bränsle
  3. Gasformigt bränsle
  4. Fastbränsle
  5. Övrigt
  6. Litteratur och internetlänkar

LBK:s rekommendation 11