/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 5. Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

5. Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Detta regelverk, som är LBK:s rekommendation 5, beskriver åtgärder för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet för att minska riskerna för skador och bränder.

Rekommendationen beskriver huvudsakligen arbeten som måste utföras av registrerat elinstallationsföretag, det vill säga arbeten som normalt inte får utföras av till exempel lantbrukaren själv. Rekommendationen vänder sig därför i första hand till elinstallationsföretag, men den kan även vara till hjälp för dig som planerar och projekterar anläggningar samt för tillverkare av utrustning som används i lantbruket.

Rekommendationen vänder sig även till anläggningsinnehavare. Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är du som innehavare av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Med fasta elinstallationer menas sådan utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar och vägguttag.

Är du det minsta osäker på vad du får göra själv ska du alltid kontakta ett registrerat elinstallationsföretag.

LBK:s rekommendation 5