/ LBK-pärmen / 5. Elhandbok

Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet – 11:1

I takt med en ökande användning av el- och elektronikutrustning ökar sannolikt riskerna för skador och störningar. Elinstallationer och elektrisk utrustning i lantbruket utsätts för stora påfrestningar eftersom miljön i många fall är svår, med bland annat kraftig mekanisk påverkan, stora temperaturvariationer och korrosiva gaser.

Det finns behov av dels en praktisk tolkning av gällande föreskrifter, dels att föra ut kunskap om förutsättningarna för elinstallationer i lantbruket. Denna handbok beskriver huvudsakligen arbeten som det krävs elbehörighet för, det vill säga arbeten som normalt inte får utföras av till exempel lantbrukare. Handboken är framtagen i samarbete med JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik), EIO (Elektriska Installatörsorganisationen), Elektriska Nämnden och Länsförsäkringar. 

Denna utgåva gäller från 1/6 2011

Innehåll

 1. Förord
 2. Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet
  Beställarens ansvar
 3. Krav och rekommendationer för elutrustning inom lantbruk
 4. Hur klassas byggnader och lokaler
 5. Installationslösningar
 6. Kabelval och förläggning
 7. Belysning
 8. Värmeapparater
 9. Kopplingsutrustning (centraler)
 10. Val av överströmsskydd
 11. Uttag, kopplingsdosor, manöverapparater, brytare med mera
 12. Överlastskydd och termiskt skydd
 13. Säkerhetsbrytare
 14. Fjärrmanövrering och automatiksystem
 15. Frekvensomriktare och motordrifter
 16. Varvtalsvakt
 17. Övervakning och larm
 18. Jordfelsbrytare
 19. Elstängselapparat
 20. Batteridrivna fodervagnar, sopmaskiner och liknande
 21. Potentialutjämning - Skyddsutjämning
 22. Åskskydd/överspänningsskydd
 23. Reservkraft
 24. Batteriladdning
 25. Brandskydd
 26. Dokumentation och märkning
 27. Anläggningen tas i drift
 28. Innehavarens kontroll
 29. Elektriska utrustningar i lantbruket

111007 Rättelse
Figuren på sid 28 är rättad.