/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 9.3 Lagring av foder och strö i djurstall (upphört)

9.3 Lagring av foder och strö i djurstall

Tidigare rekommendation 9.3 Lagring av foder och strö i djurstall har dragits in och kraven har skrivits in i rekommendation 3 Byggnadstekniskt brandskydd.

Läs mer i rekommendation 3, avsnitt 5.1.6 Lagring av hö, halm och strömedel.

Se även