/ Vårens brandskyddsutbildningar

Vårens brandskyddsutbildningar

Foto: Unsplash

Här har vi samlat vårens alla utbildningar! Botanisera i vårt utbud. Vi erbjuder även webbutbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Vi brandsäkrar Sverige på distans även i vår! Våra distansutbildningar håller samma höga kvalitet som om du är på plats. Du får personlig feedback och har kontakt med föreläsare och andra deltagare.

Maj

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR
Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med eller involveras i brandskydd i byggprocessen.
Start: 4 maj
Längd: 3 dagar
Format: Distans

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.
Start: 4 maj
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 6 maj
Längd: 2 dagar
Format: Distans

Anläggningsskötare Sprinkler
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
Start: 11 maj
Längd: 1 dag
Format: Distans

Lås och utrymningsvägar
Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.
Start: 11 maj
Längd: 1 dag
Format: Distans

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
Start: 18 maj
Längd: 2 dagar
Format: Distans

Anläggningsskötare Sprinkler
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
Start: 25 maj
Längd: 1 dag
Format: Distans

Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 2
Utbildningen ger en grundläggande fördjupning vid revisionsbesiktning av högspänningsanläggningar, maskininstallationer, explosionsfarliga miljöer samt inom området elmiljö.
Start: 26 maj
Längd: 2 dagar
Format: Distans

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Start: 31 maj
Längd: 4 dagar
Format: Distans

Juni

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.
Start: 2 juni
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 3 juni
Längd: 2 dagar
Format: Distans

Anläggningsskötare Sprinkler
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
Start: 8 juni
Längd: 1 dag
Format: Distans

Dammexplosioner
Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. Efter utbildningen ska du bättre förstå de risker som finns med dammexplosioner, hur de kan uppstå samt hur du kan förebygga och begränsa dem. 
Start: 14 juni
Längd: 2 dagar
Format: Distans

Se vårens utbud av seminarier och konferenser