Anläggningsskötare brandlarm

Kontorsbyggnad

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver. 

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Vad lär du dig?

Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

Vad innehåller utbildningen?

  • Brandteori
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Riskbedömning
  • Lagar och regler kring brandlarm
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
  • Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
  • Anläggningsskötarens roll och ansvar
  • Hur man kan motverka onödiga larm

Utbildningen uppfyller kraven enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm.

För vem?

Du som är eller ska arbeta som anläggningsskötare för en brandlarmanläggning eller du som är fastighetsskötare.

Längd

1 dag (7 lektionstimmar, enligt kraven i SBF 110:8 Regler för Brandlarm)

Format

Utbildningen erbjuds både som distansutbildning och klassrumsutbildning.

Vi har även möjlighet att erbjuda utbildningen Anläggningsskötare Brandlarm som företagsanspassad utbildning. Kontakta oss för mer information och bokning.