/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Norrbotten / Utbildning / Anläggningsskötare Norrbotten

Anläggningsskötare brandlarm Norrbotten

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler SBF 110 ha minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Den här utbildningen ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Innehåll

  • Regler och föreskrifter
  • Avtal
  • Larmets uppbyggnad
  • Detektering
  • Larmöverföring
  • Kontrollistor och rutiner

Målsättning/syfte

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning.

Utbildningens längd

6 timmar