/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Norrbotten / Utbildning / Företagsanpassad utbildning Norrbotten

Företagsanpassad utbildning Norrbotten

Ni kan er arbetsplats. Vi kan brandskydd. Tillsammans skapar vi den perfekta brandskyddsutbildningen.

Inga resor, inga övernattningar, inga fingerade praktikfall. Vi kommer till er och håller utbildningen på plats mitt i den miljö där ni ska hantera brandskyddet varje dag. Dessutom kan ni själva bestämma när i tiden ni vill ha utbildningen.

Närmare kan vi inte komma. Vi utgår från era förutsättningar. Tittar på möjligheter, problem och risker. Tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper, er befintliga tekniska miljö och planerar åtgärder till er.

Vi kan också väva in praktiska övningar i samarbete med räddningstjänsten i er region. Då får ni chansen att lära känna er räddningstjänst och lägga grunden för ett framtida samarbete.

Efter utbildningen kan det finnas behov av stöd, handledning och eventuellt uppföljning av olika slag. Detta har vi också möjlighet att hjälpa er med. Allt efter era behov.

Ni får en skräddarsydd och kostnadseffektiv lösning på era utbildningsbehov. Vi kommer ett steg närmare vår vision – ett brandsäkrare Sverige.