Pedagogik för instruktör Heta Arbeten®

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskap om pedagogik och presentationsteknik och hur du i rollen som instruktör kan använda olika metoder för att stimulera inlärning vid Behörighetsutbildning Heta Arbeten®.

Utbildningen uppfyller förkunskapskraven inom pedagogik för Instruktör Behörighetsutbildning Heta Arbeten®, men rekommenderas till alla instruktörer som vill utveckla sin pedagogiska förmåga.

Vad lär du dig?

Utbildningen består av en blandning av förstudier, teori och praktiska övningar i syfte att ge instruktörer Heta Arbeten® den kunskap och färdighet som behövs för att hålla hög kvalitet i sina utbildningar. I detta ingår förmågan att förbereda sig ordentligt, att anpassa sin undervisning efter gruppen och individen och att samtidigt inspirera och engagera deltagarna för att öka delaktigheten och lärandet. Utbildningen passar även för redan yrkesverksamma instruktörer som vill utveckla sin kompetens.

Utbildningen inleds med förberedande studier som innebär att reflektera över 4 korta filmer som behandlar vilken kunskap, färdigheter och förmågor en bra instruktör bör behärska.

Vad innehåller utbildningen?

  • Vad kännetecknar en bra instruktör?
  • Samspelet instruktören, gruppen och individen
  • Vad är pedagogik?
  • Inlärningsstil och inlärningssvårigheter
  • Hur kan vi stimulera inlärning hos varje deltagare?
  • Olika sätt att leverera utbildning
  • Att anpassa sig efter gruppen och den enskilda deltagaren
  • Presentationsteknik
  • Diskussioner och praktiska övningar
  • Hur kan du som instruktör vidareutveckla dig?

Längd

7 timmar (09.00-17.00) + instudering cirka 2 timmar

Format

Klassrum (lunch och fika ingår)

Pris

6 750 kr

Anmälan stänger 14 dagar före varje kurstillfälle.

Hämtar tillfällen