Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® 2020-2024

Rök från svetsning

Den här utbildningen ger dig behörighet att genomföra Behörighetsutbildning Heta Arbeten® som instruktör.

Ny instruktör! Eftersom detta är sista året i nuvarande utbildningsperiod så har vi unika erbjudanden för dig som anmäler dig till något av våra fyra tillfällen:

Utbildningstillfället 13-14 mars eller 22-23 maj

Du som genomför något av dessa tillfällen får utan extra kostnad gå Förnyelseutbildning instruktör Heta Arbeten® 2025-2029 på distans hösten 2024. Det innebär att du får behörighet att utbilda ända till 31 december 2029.

Utbildningstillfället 9-10 oktober eller 27-28 november
Du som genomför något av dessa tillfällen får direkt en utbildning som innefattar innevarande och kommande utbildningsperiod. Det innebär att du får behörighet att utbilda ända till 31 december 2029.

Vad lär du dig?

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och säkerhetsreglerna samt förutsättningar att presentera och förmedla innehållet i Behörighets­utbildning Heta Arbeten®. Efter genomgången utbildning och godkänd certifiering blir du behörig instruktör Heta Arbeten®. Utbildningen ger behörighet att utbilda till och med 2024-12-31.

Utbildningen ger dig kunskap om:

 • Säkerhetsreglernas bakgrund och varför regelverket infördes
  Pedagogik och instruktörsrollen
 • Utbildningsmaterial och litteratur i Behörighetsutbildning Heta Arbeten®
 • Släckövningens teori: hur en praktisk släckövning genomförs
 • Lagar, föreskrifter, regler och normer
 • Försäkringar samt ansvar: civilrätt och straffrätt
 • Riskhantering: teori och särskilda risker
 • Hur en examination vid Behörighetsutbildning Heta Arbeten® genomförs

Utbildningen ger dig färdigheter i att:

 • Genomföra Behörighetsutbildning Heta Arbeten® enligt Brandskyddsföreningens kvalitetskrav, SBF 2022 Krav konceptägare
 • Administrera Behörighetsutbildning Heta Arbeten® på Heta Arbeten® Mina Sidor

Förkunskapskrav

För att få påbörja utbildningen till instruktör Heta Arbeten® ska du ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten®. Därutöver behöver du ha kunskap och erfarenhet inom pedagogik och brandkunskap.

Förkunskapskrav pedagogik:

a) Styrkt erfarenhet av att regelbundet genomfört utbildningar yrkesmässigt. Undervisningen ska omfatta minst 10 dagar per år de senaste två åren.

b) Genomförd utbildning på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Kursplanen ska ha innehållit minst 2,5 högskolepoäng inom pedagogik.

c) Genomförd annan utbildning i pedagogik om minst 8 timmar. Här rekommenderas utbildningen Pedagogik för Instruktör Heta Arbeten®.

Förkunskapskrav Brandkunskap:

a) Genomförd utbildning Skydd mot olyckor hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

b) Genomförd universitets-/högskoleutbildning inom områdena brand, arbetsmiljö eller riskhantering. Kursplanen ska ha innehållit minst 2,5 högskolepoäng inom brandskydd.

c) Genomförda utbildningar om minst 48 timmar i arbetsmiljö för BAS-U eller motsvarande där riskhantering har ingått. Därutöver krävs 3 dagars utbildning inom grundläggande brandskydd. Utbildningen ska ha skett hos etablerad utbildningsaktör de senaste fem åren.

d) Genomförd utbildning i grundläggande brandskydd om minst 32 timmar. Utbildningen ska ha skett hos etablerad utbildningsaktör de senaste fem åren*. Här rekommenderas Brandskyddsföreningens utbildning Brandskyddsledare eller Brandskyddskoordinator.

e) Motsvarande kompetens som alternativ a-d kan godkännas efter individuell prövning.

Observera att förkunskapskraven enligt ovan måste styrkas.

Handlingar skickas samtidigt som ansökan till e-post: intygHA@brandskyddsforeningen.se, ange i ämnesraden: Instruktörsutbildning och datum.

Det går bra att anmäla sig samtidigt till alla utbildningar som krävs. Du behöver alltså inte vänta tills du gått Brandskyddskoordinator och/eller Pedagogikutbildningen.

* Utbildningen ska innehålla följande:

 • Brandteori; grunder, brandstiftare/-orsak, spridning, släckmedel, brandsläckning, släckutrustning BBR och byggnadstekniskt brandskydd
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandfarliga varor
 • Riskhantering
 • Brandrisker

Förberedelser inför utbildningen

Inför utbildningen förväntas du som deltagare göra instuderingsuppgifter. Dessa får du tillgång till en månad innan utbildningens start (eller när dina förkunskaper är godkända). Uppgifterna ska vara genomförda och klarmarkerade senast en vecka före utbildningen.

För att bli godkänd instruktör krävs att du fullföljer hela instruktörsutbildningen, det vill säga hundra procents närvaro gäller.

Det som sedan krävs för att arbeta som instruktör Heta Arbeten® är att du är ansluten till en av Brandskyddföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. Läs mer om arrangörsskap här.

Längd

Dag 1: 09.00-17.00

Dag 2: 08.15-16.00

Format

Klassrum (lunch och fika ingår)

Pris

14 355 kronor

Anmälan stänger 14 dagar före varje kurstillfälle.

Hämtar tillfällen