Instruktörsutbildning Heta Arbeten®

För att utbilda i Heta Arbeten® krävs att du kan försäkringsbolagens säkerhetsregler och har grundläggande brandkunskaper gällande Heta Arbeten®.

Mål

Utbildningen leder till att du blir certifierad instruktör Heta Arbeten® (under perioden som gäller till och med 31 december 2019, därefter måste du gå en ny instruktörsutbildning). Du ska kunna utbilda i Heta Arbeten® enligt gällande norm.

Innehåll

  • Utbildningsplan och presentationsmaterial
  • Organisation och norm
  • Administration
  • Ansvar och försäkring
  • Pedagogik
  • Säkerhetsregler

Tider

Dag 1: Kl. 09:00–17:00. Från kl. 08.30 finns fika och på kvällen en frivillig middag som ingår i avgiften.

Dag 2: Kl. 08.00–16.00.

Förkunskapskrav

För att vara behörig att söka till Instruktör Heta Arbeten® behöver du ha giltigt certifikat för Heta Arbeten®. Du behöver även ha kompetens i presentationsteknik och pedagogik samt datorvana. Därutöver krävs en grundläggande kompetens enligt något av följande alternativ:

Alternativ A

Genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) utbildning i Skydd mot olyckor

eller vara utbildad till brandman eller brandbefäl enligt tidigare Räddningsverkets utbildning för heltids-, alternativt deltidspersonal

eller genomgått högskoleutbildning inom kompetensområdena brand och/eller riskhantering eller motsvarande.

Alternativ B

Under den senaste tvåårsperioden genomgått minst en av Brandskyddsföreningens utbildningar Brandskyddsledare eller Brandskyddskoordinator med godkänt resultat  eller sedan utbildningstillfället varit kontinuerligt verksam inom brandområdet.

Alternativ C

Motsvarande kompetens som alternativ A-B kan godkännas efter individuell prövning.

Observera att ovanstående förkunskapskrav (A-C) måste styrkas.
Handlingar skickas samtidigt som anmälan till e-post intygHA@brandskyddsforeningen.se, ange i ämnesraden Instruktörsutbildning och datum. Alternativt kan du skicka till postadress Brandskyddsföreningen, Att. Heta Arbeten, Box 472 44, 100 74 Stockholm

För att bli godkänd instruktör krävs att man fullföljer hela instruktörsutbildningen, det vill säga hundra procents närvaro gäller.

Det som sedan krävs för att arbeta som instruktör Heta Arbeten® är att du:

  • har genomfört instruktörsutbildning Heta Arbeten® med godkänt resultat
  • betalt årsavgift instruktör Heta Arbeten® samt
  • är ansluten till en av Brandskyddföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten® Läs mer om arrangörsskap här.

Anmälan stänger 14 dagar innan varje kurstillfälle.

Observera att nuvarande utbildningsperiod sträcker sig till och med 2019. Därefter måste du gå en ny instruktörsutbildning.

Hämtar tillfällen