Instruktörsutbildning Heta Arbeten

För att få utbilda i Heta Arbeten krävs att du kan försäkringsbolagens säkerhetsregler och har grundläggande brandkunskaper. Vi utbildar dig till certifierad instruktör.

Mål

Du ska kunna utbilda i Heta Arbeten enligt gällande norm.

Innehåll

 • Utbildningsplan och presentationsmaterial
 • Organisation och norm
 • Administration
 • Ansvar och försäkring
 • Pedagogik
 • Säkerhetsregler
   

Avsedd för

Dig som vill utbilda i Heta Arbeten under år 2015­–2019.

Förkunskaper

Den som ska vara instruktör på utbildning i Heta Arbeten ska ha en grundläggande kompetens enligt något av följande alternativ:

Alternativ A

 • utbildad till brandman, brandbefäl enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (tidigare Räddningsverkets) krav för heltids- alternativt deltidspersonal eller motsvarande utbildning godkänd av Utbildningskommittén; samt

 • giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Alternativ B

 • genomgått Brandskyddsföreningens utbildning Brandskyddsledare eller Brandskyddskoordinator med godkänt resultat eller motsvarande utbildning godkänd av Utbildningskommittén; samt

 • giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Alternativ C

 • genomgått SMO–utbildning;

 • minst 1 års arbetslivserfarenhet efter utbildningen enligt ovan; samt

 • giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Observera att ovanstående förkunskapskrav måste styrkas. Handlingar skickas samtidigt som anmälan till e-post utbildning@brandskyddsforeningen.se eller postadress Brandskyddsföreningen, Att. Heta Arbeten, Box 472 44, 100 74 Stockholm

För att bli godkänd instruktör krävs att man fullföljer hela instruktörsutbildningen, det vill säga hundra procents närvaro gäller. 

Utbildningen börjar klockan 09.00 dag 1 och slutar klockan 16.00 dag 2.

Hämtar tillfällen