Brandskyddskoordinator

Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Om utbildningen

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.

Med utbildningen Brandskyddskoordinator får du insyn i brandskydd både i teori och praktik och du möter andra som står inför samma frågor som du.

Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget. 

Vad innehåller utbildningen?

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandkunskap
 • Brandrisker
 • Riskhantering
 • Elektriska brand- och olycksrisker
 • Heta Arbeten, tillståndsansvarig
 • Brandfarlig vara
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandskydd i Boverkets byggregler
 • Brandlarm & släcksystem
 • Försäkringslära

Praktiska övningar 2021

Med anledning av pågående pandemi har vi pausat de praktiska övningsdagarna på Ågesta utbildningsanläggning i Stockholm. Så snart situationen i samhället tillåter kommer vi att återuppta dem och nya bokningsbara tillfällen kommer att annonseras här. Samtliga deltagare som har genomgått den teoretiska delen av utbildningen Brandskyddskoordinator från och med 2020 och framåt, men ännu inte genomfört den praktiska övningsdagen kommer att få information om när det går att anmäla sig igen. Under pandemin ställer vi inte krav på genomförande av den praktiska övningsdagen. Vi vill däremot uppmana till att genomföra praktiska brandövningar, så som släckövningar, i den egna organisationen. 

För vem?

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten®.

Längd

4 dagar 

Format

Distans och praktiska övningar

Jag är intresserad av utbildningen, men vill ha mer information!Gör en intresseanmälan

Hämtar tillfällen