Brandskyddskoordinator

Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Om utbildningen

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.

Med utbildningen Brandskyddskoordinator får du insyn i brandskydd både i teori och praktik och du möter andra som står inför samma frågor som du.

Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget. 

Vad innehåller utbildningen?

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandkunskap
 • Brandrisker
 • Riskhantering
 • Elektriska brand- och olycksrisker
 • Heta Arbeten, tillståndsansvarig
 • Brandfarlig vara
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandskydd i Boverkets byggregler
 • Brandlarm & släcksystem
 • Försäkringslära

Praktiska övningar 2021

Med anledning av smittspridningen i samhället och de restriktioner som är på plats för att stävja pandemin måste vi tyvärr meddela att vårens tillfällen av den praktiska övningsdagen på Ågesta utbildningsanläggning i Stockholm ställs in.

Så snart situationen i samhället tillåter kommer vi annonsera nya bokningsbara tillfällen här. Samtliga deltagare som har genomgått Brandskyddskoordinator från och med 2020 och ännu inte genomfört den praktiska övningsdagen kommer då att kunna anmäla sig.

Under pandemin ställer vi inte krav på genomförande av den praktiska övningsdagen. Vi vill däremot uppmana till att genomföra praktiska brandövningar, så som släckövningar, i den egna organisationen.  

För vem?

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten®.

Längd

4 dagar 

Format

Distans och praktiska övningar

Hämtar tillfällen