Brandskyddskoordinator

Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Utbildningen ges på distans

Utbildningstillfällena 14-17 september, 12-15 oktober och 9-12 november ges på distans.

Om utbildningen

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.

Med utbildningen Brandskyddskoordinator får du insyn i brandskydd både i teori och praktik och du möter andra som står inför samma frågor som du.

Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget. 

Vad innehåller utbildningen?

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandkunskap
 • Brandrisker
 • Riskhantering
 • Elektriska brand- och olycksrisker
 • Heta Arbeten, tillståndsansvarig
 • Brandfarlig vara
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandskydd i Boverkets byggregler
 • Brandlarm & släcksystem
 • Försäkringslära

För vem?

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten®.

Datum

14-17 september 2020
12-15 oktober 2020
9-12 november 2020

Längd

4 dagar 

Format

Distans

Program

Dag 1: Lagen om skydd mot olyckor
Dag 2: Brandskydd i Boverkets byggregler och släcksystem
Dag 3: Riskhantering, brandrisker och elektriska brand- och olycksrisker
Dag 4: Försäkringslära, teoretisk brandkunskap och sammanfattning

Examination sker digitalt i utbildningsplattformen under 90 minuter på valfritt tillfälle sista utbildningsdagen eller efterföljande dag. Efter godkänd examination skickas intyg ut. 

Pris

28 700 kr exkl. moms

Hämtar tillfällen