Brandskyddskoordinator

Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Om utbildningen

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.

Med utbildningen Brandskyddskoordinator får du insyn i brandskydd både i teori och praktik och du möter andra som står inför samma frågor som du.

Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget. 

Vad innehåller utbildningen?

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandkunskap
 • Brandrisker
 • Riskhantering
 • Elektriska brand- och olycksrisker
 • Heta Arbeten, tillståndsansvarig
 • Brandfarlig vara
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandskydd i Boverkets byggregler
 • Brandlarm & släcksystem
 • Försäkringslära

Praktiska övningar 2021

Utbildningen innehåller praktiska övningar på Ågesta utbildningsanläggning i Stockholm. På grund av omständigheterna kring Covid-19 genomförs den praktiska övningsdagen separat från övriga utbildningsdagar. Du som genomfört den teoretiska delen av utbildningen Brandskyddskoordinator från och med juni 2020 kan här nedan se aktuella datum för den praktiska övningsdagen och anmäla dig. Det går också bra att delta på den praktiska övningsdagen innan du genomför den teoretiska delen av utbildningen.

Nya datum annonseras allt eftersom, och självklart genomförs även denna del av utbildningen på ett smittsäkert sätt.

Nästkommande datum praktiska övningar:

 • 13 april 2021 kl. 08.30-15.00
 • 20 april 2021 kl. 08.30-15.00
 • 8 juni 2021 kl. 08.30-15.00

Vänligen fyll i detta formulär för att anmäla dig till den praktiska övningsdagen på Ågesta >

För vem?

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten®.

Längd

4 dagar 

Format

Distans och praktiska övningar

Hämtar tillfällen