/ Vårt arbete / Internationella samarbeten / CFPA / Training Commission

Training Commission

I CFPA Training Commission sker ett samarbete kring utbildningsverksamheten i Europas brandskyddsföreningar.

Tanken är att deltagare på utbildningar med CFPA-status ska kunna uppvisa intyg, certifikat eller diplom som är giltiga i alla länder som har brandskyddsföreningar som ingår i CFPA Europe. Representanter från de organisationer som ingår i CFPA Training Commission träffas två gånger per år för att samordna den utbildningsverksamhet som bedrivs och fastställa innehållet i utbildningar som har CFPA-status.

Utbildningar med CFPA-status som genomförs av Brandskyddsföreningen Sverige:

Svenskt namn

CFPA-titel

Omfattning

Anläggningsskötare Sprinkler   1 dag
Brandskydd på byggarbetsplats Fire Safety during
Construction Work

1 dag
Brandskyddskoordinator Principles of Fire Safety
at Work

5 dagar
Brandskyddsledare
block 1–3

Fire Safety Technical Cycle 15 dagar
Brandskyddsledare
block 4–5

Fire Safety Management Cycle 10 dagar
Dammexplosioner (ATEX) Explosion

2 dagar
Explosionsskydd Explosion Protection Manager

1 dag
Föreståndare
brandfarlig vara

Explosion

2 dagar
Klassning av explosions-
farliga områden
Classification of explosive hazardous areas

2 dagar
Kontinuitetshantering Business Continuity Planning

1 dag
Riskhantering brand Fire Risk Assessment

5 dagar


Följande rekommendationer bygger på en av CFPA E framtagen guideline, nämligen ”Recommended Numbers of Fire Protection Trained Staff”. Den anger lämplig utbildningsnivå för olika verksamheter och hur många personer som bör ha en särskild brandskyddsutbildning. 

Industri

  Brandrisknivå
  Hög Medium Låg
  Antal anställda Antal anställda Antal anställda
Utbildning <100 100–500 >500 <100 100–500 >500 <100 100–500 >500
Brandskyddsledare
block 1–5
1 1 1 - - - - - -
Brandskyddsledare
block 1–3
1 2 2 1 1 2 - 1 1
Brandskydds-koordinator * * * * * * 1 * *

 * I förhållande till den speciella risken och beslut av säkerhetschef.

Kontor

  Antal anställda
Utbildning >500 100–500 <100
Brandskyddsledare
block 1–5
1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 1

* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Vårdanläggning

  Antal vårdplatser
 Utbildning  >250 50–250 <50 
 Brandskyddsledare block 1–5  1
 Brandskyddsledare block 1–3  1
 Brandskyddskoordinator
 
* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation

Skolverksamhet

  Antal personer som lokalerna rymmer
Utbildning  >2000 500–2000 <500 
Brandskyddsledare block 1–3  1
Brandskyddskoordinator  *

Kan finnas skäl för högre kompetens om det är skolverksamhet för fler än 5 000 personer.
* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Hotellverksamhet

  Antal bäddar
Utbildning >200 50–200 <50
Brandskyddsledare block 1–5 Hotellkedja: 1 inom huvudkontoret
Brandskyddsledare block 1–3 1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 1

* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Detaljhandel

  Antal personer som lokalerna rymmer
Utbildning >5000 1500–5000 <1500
Brandskyddsledare block 1–5 Butikskedja: 1 inom huvudkontoret
Brandskyddsledare block 1–3 1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 1

* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Samlingslokaler

  Antal personer som lokalerna rymmer
Utbildning >3000 1500–3000 <1500
Brandskyddsledare block 1–5 1 inom huvudkontoret
Brandskyddsledare block 1–3 1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 -

* Antalet beror på behovet utifrån brandskyddsorganisation.