/ Vårt arbete / Internationella samarbeten / CFPA / Training Commission

Training Commission

I CFPA Training Commission sker ett samarbete kring utbildningsverksamheten i Europas brandskyddsföreningar.

Tanken är att deltagare på utbildningar med CFPA-status ska kunna uppvisa intyg, certifikat eller diplom som är giltiga i alla länder som har brandskyddsföreningar som ingår i CFPA Europe. Representanter från de organisationer som ingår i CFPA Training Commission träffas två gånger per år för att samordna den utbildningsverksamhet som bedrivs och fastställa innehållet i utbildningar som har CFPA-status.

Utbildningar med CFPA-status som genomförs av Brandskyddsföreningen Sverige:

Svenskt namn

CFPA-namn

Omfattning

Brandskydd på byggarbetsplats
Fire Safety during Construction Work
1 dag
Brandskyddsansvarig hotell

Introduction to the Management of Hotel Fire Safety
1 dag
Brandskyddskoordinator
Principles of Fire Safety at Work
5 dagar
Brandskyddsledare block 1–3
Fire Safety Technical Cycle
15 dagar
Brandskyddsledare block 4– 5
Fire Safety Management Cycle
10 dagar
Dammexplosioner
Explosion (ATEX)
2 dagar
Explosionsskydd
Explosion Protection Manager
1 dag
Föreståndare brandfarlig vara
Explosion (ATEX)
2 dagar
Klassning av explosionsfarliga områden
Classification of explosive hazardous areas
2 dagar
Krisledning
Business Continuity Planning
1 dag
Riskhantering brand
Fire Risk Assessment
5 dagar
Systematiskt brandskyddsarbete
Fire Protection Management System
1 dag
Anläggningsskötare sprinkler
Sprinkler Operator
1 dag


Följande rekommendationer bygger på en av CFPA E framtagen guideline, nämligen ”Recommended Numbers of Fire Protection Trained Staff”. Den anger lämplig utbildningsnivå för olika verksamheter och hur många personer som bör ha en särskild brandskyddsutbildning. 

Industri:

 

Brandrisknivå

 

Hög

Medium

Låg

  Antal anställda Antal anställda Antal anställda
  <100 100–500 >500 <100 100–500 >500 <100 100–500 >500
Utbildning                  
Brandskyddsledare
block 1–5
1 1 1 - - - - - -
Brandskyddsledare
block 1–3
1 2 2 1 1 2 - 1 1
Brandskyddskoordinator * * * * * * 1 * *

 * I förhållande till den speciella risken och beslut av säkerhetschef.

Kontor:

  Antal anställda
Utbildning >500 100–500 <100
Brandskyddsledare
block 1–5
1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 1

* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Vårdanläggning:

     Antal vårdplatser
 Utbildning  >250 50–250 <50 
 Brandskyddsledare block 1–5  1
 Brandskyddsledare block 1–3  1
 Brandskyddskoordinator
 
* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation

Skolverksamhet: 

  Antal personer som lokalerna rymmer
Utbildning  >2000 500–2000 <500 
Brandskyddsledare block 1–3  1
Brandskyddskoordinator  *

Kan finnas skäl för högre kompetens om det är skolverksamhet för fler än 5 000 personer.
* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Hotellverksamhet:

  Antal bäddar
Utbildning >200 50–200 <50
Brandskyddsledare block 1–5 Hotellkedja: 1 inom huvudkontoret
Brandskyddsledare block 1–3 1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 1

* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Detaljhandel:

  Antal personer som lokalerna rymmer
Utbildning >5000 1500–5000 <1500
Brandskyddsledare block 1–5 Butikskedja: 1 inom huvudkontoret
Brandskyddsledare block 1–3 1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 1

* Antalet beror på behovet utifrån risker och brandskyddsorganisation.

Samlingslokaler:

  Antal personer som lokalerna rymmer
Utbildning >3000 1500–3000 <1500
Brandskyddsledare block 1–5 1 inom huvudkontoret
Brandskyddsledare block 1–3 1 - -
Brandskyddskoordinator * 1 -

* Antalet beror på behovet utifrån brandskyddsorganisation.