CFPA

Brandskyddsföreningar i de flesta av Europas länder samarbetar i den gemensamma organisationen CFPA E, Confederation of Fire Protection Associations Europe.

Det gemensamma arbetet är uppdelat i olika kommittéer. Det är Guidelines Commission, Training Commission, Security Commission och Research Commission. Arbetet mynnar ut i guidelines och CFPA-utbildningar med fastställt innehåll. CFPA E verkar främst inom området brandskydd och brandsäkerhet. I många länder har de organisationer som är medlemmar i CFPA E även inbrottsskydd i sin verksamhet. Av den anledningen finns det en Security Commission. CFPA E har funnits sedan 1974.

2001 började CFPA E att ge ut brandskyddsrekommendationer, så kallade European Guidelines. Det finns idag fler än 30 olika guidelines och den övervägande delen av dessa berör brandskydd. Samtliga fastställda guidelines finns att ladda ner kostnadsfritt på CFPA E:s hemsida.

Läs mer på www.cfpa-e.eu