CFPA

Brandskyddsföreningar i de flesta av Europas länder samarbetar i den gemensamma organisationen CFPA Europe, Confederation of Fire Protection Associations Europe.

Det gemensamma arbetet är uppdelat i olika kommittéer. Det är Guidelines Commission, Training Commission, Security Commission och Information & Marketing Commission. Arbetet mynnar ut i guidelines och CFPA-utbildningar med fastställt innehåll. CFPA E verkar främst inom området brandskydd och brandsäkerhet. I många länder har de organisationer som är medlemmar i CFPA E även inbrottsskydd i sin verksamhet. Av den anledningen finns det en Security Commission. År 2011 startade även arbete med naturolyckor och detta i Natural Hazards Group. CFPA E har funnits sedan 1974.

2001 började CFPA E att ge ut brandskyddsrekommendationer, så kallade European Guidelines. Det finns idag fler än 50 olika guidelines och den övervägande delen av dessa berör brandskydd. Samtliga fastställda guidelines finns att ladda ner kostnadsfritt på CFPA E:s hemsida. Ett Newsletter distribueras varje kvartal och det kostar inget att prenumerera på detta.

Läs mer på www.cfpa-e.eu

Se även