/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Exporterar brandsäker kunskap

Exporterar brandsäker kunskap

Brandskyddsföreningen har ett tätt samarbete med andra brandskyddsföreningar runt om i världen. Inom CFPA Europe tar medlemsländerna bland annat fram gemensamma riktlinjer och utbildningar inom brandsäkerhet.

Det finns många fördelar med att samarbeta på europeisk och internationell nivå, till exempel kan man lära av varandra och göra gemensamma satsningar. Ett av de forum som Brandskyddsföreningen är medlemmar i är Confederation of Fire Protection Associations, CFPA, i Europa. Organisationen består av ett flertal kommittéer som bedriver arbete inom olika områden, till exempel samordning av marknadsföring och information och utvecklande av gemensamma utbildningar och brandskyddsrekommendationer.

I utbildningskommittén bestäms vilka utbildningar som ska ha CFPA-status, vad de ska innehålla, hur långa de ska vara och hur examinationen ska ske.

– Det finns både allmänna utbildningar med CPFA-status som till exempel Föreståndare brandfarlig vara, men också mer specialiserade som Brand inom museivärlden. Medlemsländerna har lite olika behov och alla erbjuder inte alla utbildningar utan det anpassas till de behov man har, förklarar Lars Brodin, brandingenjör och expert på systematiskt brandskyddsarbete på Brandskyddsföreningen.

Exporterar-brandsäker-kunskap-CFPA-bild-1.jpg
Med ett CFPA Europe-certifikat kan du styrka din kompetens i många europeiska länder, däribland Frankrike.

Erkända och kvalitetsgranskade

Det finns flera fördelar med att välja en utbildning med CFPA-status. Dels är dessa utbildningar väl genomarbetade då många parter har varit med och tagit fram utbildningskonceptet. Dels är de erkända i flertalet europeiska länder, vilket kan underlätta om man arbetar utanför Sverige.

– Ett internationellt bolag som vill utbilda sina europeiska medarbetare behöver till exempel inte samla alla på huvudkontoret utan medarbetarna kan genomföra utbildningen i sitt eget land, säger Lars Brodin.

Brandskyddsföreningen erbjuder flera utbildningar med CFPA-status, bland annat Brandskyddskoordinator och Brandskyddsledare. Jonas Harkman gick den senare för några år sedan då han jobbade som brandskyddsansvarig på Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås.

– Jag ville stärka min kompetens inom brandskyddsområdet och kände till andra som hade gått brandskyddsledarutbildningen. Det är inte så att brandrisken är osedvanligt hög på en kärnbränslefabrik, däremot kan konsekvenserna bli väldigt allvarliga om en brand uppstår. I fabriken och tillverkningsprocessen hanteras både brandfarliga och hälsofarliga kemikalier, säger Jonas Harkman.

Att utbildningen har CFPA-status var en stor fördel, då Westinghouse har verksamhet i ett flertal länder och det sker en del kunskaps- och erfarenhetsutbyte kollegor emellan när det gäller säkerhetsfrågor.

– Att jag valde just Brandskyddsföreningens utbildning beror på att den är kvalitetssäkrad och erkänd inom hela Europa. Jag har också haft väldigt stor nytta av den, inte minst när det handlar om det byggnadstekniska brandskyddet, vilket var det område som jag hade störst behov av att öka min kompetens inom, säger Jonas Harkman.

Den delen var också central när han några år senare blev säkerhetschef på Northvolt och var med i projektering och uppbyggnaden av företagets forskningslabb i Västerås och batterifabrik i Skellefteå.

– Med de kunskaperna i botten blev det enklare att ställa rätt krav på brandkonsulterna under projekteringen av batterifabriken, säger Jonas Harkman.

I dag jobbar han som säkerhetsstrateg på Västerås stad.

– Även om jag inte arbetar lika uttalat mot just brandskydd idag så är det många brandskyddsfrågor även inom en kommun, och just nu har vi utbildade brandskyddsledare både på stadsledningskontoret, som jag tillhör, samt på teknik- och fastighetsförvaltningen och jag är glad över att ha de här kunskaperna som tillför mycket i mitt arbete, säger han.

Bidrar till brandsäkerheten i Europa

CFPA tar också fram rekommendationer och har gett ut mer än 50 olika guidelines. Den övervägande delen berör brandskydd men i takt med att antalet stormar och översvämningar ökat har det på senare år blivit ett större fokus på naturolyckor. CFPA Europe ger numera även ut rekommendationer kring hur skador kan förebyggas i samband med naturolyckor, ett exempel är rekommendationen kring mobila översvämningsskydd. Brandskyddsföreningen har mycket samarbete med försäkringsbolagen, som oftast är de som står för kostnaderna vid vatten- och stormskador. På europeisk nivå finns också ett samarbete med försäkringsbranschens Insurance Europe. Inom CFPA Europe finns även en kommission som hanterar säkerhetsfrågor, såsom inbrottsskydd, och i den ingår Brandskyddsföreningens systerorganisation Stöldskyddsföreningen.

Alla medlemsländer har möjlighet att komma med förslag på rekommendationer – det kan gälla allt från systematiskt brandskyddsarbete till brandskydd i skolor. Det är inte ovanligt att ett land har tagit fram en rekommendation som även kan vara intressant för andra medlemsländer. En arbetsgrupp är med och tar fram förslaget medan alla representanter får komma med synpunkter innan den fastställs.

– Från svensk sida har vi initierat flera av CFPA:s rekommendationer, allt från systematiskt brandskyddsarbete till utrymningsskyltar och nödbelysning. Sverige ligger långt framme när det gäller brandsäkerhet och genom CFPA Europe får vi möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra, säger Lars Brodin.

Han är medlem i den kommitté som tar fram och uppdaterar rekommendationerna. Deltagarna träffas två gånger per år – senast var i Aten i oktober. Förutom kunskapsutbytet uppskattar Lars Brodin möjligheten till omvärldsbevakning och nätverkande.

– Den våldsamma branden i Grenfell Tower i London 2017, då 72 personer omkom, är ett exempel på när vi genom våra kontakter snabbt kunde få information om händelsen. Ju mer kunskap vi har, desto bättre kan vi bli på det förebyggande arbetet, säger Lars Brodin.

Lars-Brodin-BrandSäkert.png
    Lars Brodin
Exporterar-brandsäker-kunskap-CFPA-Jonas.png
   Jonas Harkman

Text: Jacqueline Fahlander
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-12-01