Kontinuitetshantering

Produktionen står still, kundregistret är förstört. Det som var din arbetsplats finns inte kvar. Att en byggnad brinner ner kanske företaget kan leva med, men ett avbrott i produktionen och ett skadat varumärke kan vara förödande. Den här situationen måste så långt som möjligt lösas i förväg genom planering.

Om utbildningen

På den här utbildningen får du uppleva vad som kan hända och lära dig planera för samt hantera krissituationer. Du får tips om hur krishantering kan gå till och hur övningar kan genomföras. Så att du är beredd när krisen inträffar.

Vad lär du dig?

Att planera för hur din organisation ska klara en krissituation och säkerställa fortsatt verksamhet.

Vad innehåller utbildningen?

  • Faktorer som påverkar ledningsarbetet i en kris
  • Stressreaktioner och hur dessa kan hanteras
  • Verktyg för nödlägesplanering
  • Olyckssimulationer
  • Mediehantering

För vem?

Dig som arbetar med brandskydds- eller säkerhetsfrågor i en organisation, eller är beslutsfattare i skydd- och säkerhetsfrågor.

Certifiering

Efter examination erhåller du ett CFPA Europe Business Continuity Planning.

Format

Distans

Längd

1 dag

 

Utbildningen är ett delmoment i block 4: Fördjupning i organisatoriskt brandskydd som ingår i huvudutbildningen Brandskyddsledare.

 

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen