Brandskyddsansvarig byggarbetsplats

Lyftkranar på en byggarbetsplats

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa.

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat, "Fire Safety during Construction Work".

Mål

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

Ämnesområden

  • Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
  • Riskidentifiering och riskbedömning
  • Riskreducerande åtgärder

Avsedd för

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

Denna utbildning erbjöds tidigare under namnet Brandskydd på byggarbetsplatser.

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen