Brandfarliga varor – föreståndare

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

Vad lär du dig?

Du kan verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

Vad innehåller utbildningen?

  • Föreståndarens ansvar
  • Tillståndshantering
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Tillsyn
  • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Riskbedömning enligt ATEX

För vem?

Dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande, och för dig som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden.

Certifiering

Efter genomförd utbildning har du fått en bra grund att klara en certifiering enligt SBF 2014:1, Norm Föreståndare Brandfarlig vara. Genom denna certifiering bevisar du på ett enkelt sätt att du har de kunskaper som lagstiftningen kräver av en föreståndare för brandfarlig vara.

Certifieringen erbjuds idag av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering). På deras hemsida kan du läsa mer om hur certifieringen går till, vilka priser som gäller med mera.

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors egenskaper och känna till aktuella regler och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor - grundutbildning. Är du tveksam om du har rätt kunskaper, klicka här för att besvara några frågor eller kontakta oss.

Längd

2 dagar

Format

Distans

 

Hämtar tillfällen